free amp templates

Resultaten


Praktijkvoorbeelden van typische resultaten bereikt door deelnemers aan cursus/workshops “Gelukkig Fit”

1) Betere biometrische meetresultaten:

Deelnemer a:

Deelnemer b:

+ 5 % meer spieren
- 9 % minder vet

+ 3 % meer spieren
- 7 % minder vet

Het lichaamsgewicht en daarmee de BMI zijn nog niet afgenomen omdat spierweefsel zwaarder weegt dan vetweefsel, maar dat komt vanzelf nog. Vet wordt verbrand door de spieren. Door de toegenomen spiermassa zal bij hetzelfde eet en beweegpatroon in de nabije toekomst meer vetverbranding plaatsvinden en dan zullen ook het lichaamsgewicht en BMI lager worden. 

2) Verbetering van de fitheid:

Dit is misschien wel een belangrijkere vooruitgang. De deelnemers zijn veel fitter geworden en voelen zich een stuk beter, hebben meer eigen waarde gekregen en zijn energieker. Dit blijkt onder andere uit het feit dat ze nu al 45 minuten aan een stuk intensief kunnen bewegen/sporten. Bij de start van de cursus was dat minder dan 1 minuut, een keer de trap op lopen ging toen nog moeizaam.

3) Verbetering van de kwaliteit van leven:

Kwaliteit van leven is een combinatie van verschillende pijlers. Deze zijn 3x gemeten tijdens de cursus, bij de start, in de 6de week en in de 12de week.

Deelnemer a:

Deelnemer b:

De scores van de 12de week (grijze lijn) tonen de grote vooruitgang tov de start (de blauwe lijn).

De deelnemers werken na de 12 weken aan de borging van de veranderde patronen. Hierbij worden ze gesteund door de groepsapp en de voortdurende ondersteuning van de coaches op de achtergrond. Ook is er elke maand een nazorg bijeenkomst.

Door de cursus Gelukkig Fit

 - Krijg je langzaam maar gestaag een optimaler lichaamsgewicht 

- Word je fitter en vergroot je je eigen waarde en neem je meer de regie in eigen handen

- Blijven de positieve veranderingen voortduren omdat je je leefpatronen aanpast en integreert over het gehele pallet van gezondheidspijlers.

- Wordt je je bewust van het belang van

o voldoende bewegen (niet per se sporten)

o volwaardige (gezonde) voeding (geen dieten)

o de samenhang tussen de pijlers van positieve gezondheid

- Krijg je kennis en inzicht in

o Wat bewegen is en hoe bewegen praktisch in te vullen is binnen je comfort zone

o Wat volwaardige (gezonde) voeding is

o De balans tussen voeding en bewegen

o De pijlers van positieve gezondheid en hoe deze samengaan

- Krijg je praktische informatie en handvatten om

o De opgedane kennis in praktijk te brengen

o Patronen aan te passen voor een betere kwaliteit van leven

o met begeleiding op maat

- Ga je meer bewegen en optimaler eten

© Copyright 2019 Actief ontmoeten - All Rights Reserved