create your own web page for free

Wie zijn wij?

Wie wij zijn:

Gelukkig Fit is onderdeel en een initiatief van stichting BSB en verder doorontwikkeld door Marjanne en Ger.  Marjanne is gedragscoach en heeft ervaring met het begeleiden van individuen en groepen met betrekking tot gewichtsafname.  Ger is trainer, coach (onder andere "ik-coach"), therapeut en vooral realist en positivist. Hij volgt de wetenschap wat betreft gezondheid op de voet. Samen verzorgen Marjanne en Ger de cursus Gelukkig Fit.

Missie:

Gelukkig Fit heeft als missie: mensen helpen en stimuleren om tot een optimale kwaliteit van leven te komen.  Hierbij spelen de pijlers van de positieve gezondheid een belangrijke rol en we gebruiken methoden die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

Cursus:

Een cursus, met nazorg! voor iedereen die hulp wil om zich fitter en energieker te voelen. Bij veel mensen gaat dit tezamen met de wens om af te vallen. Vandaar dat in de aankondigingen er veel aandacht is voor afvallen, maar dat is niet per se de noodzakelijke doelstelling om aan de cursus deel te nemen. De pijlers van positieve gezondheid zoals zingeving, ontmoeten, bewegen, voeding vormen samen de basis voor kwaliteit van leven, je fit voelen, eigenwaarde, op gewicht komen en blijven. De individuele situatie is het vertrekpunt en daarbij wordt er onder meer gewerkt aan balans, patronen en het nemen van je eigen regie en je eigen doelen stellen.

De cursussen worden zodra er voldoende deelnemers zijn gestart op dinsdagochtend 9:30 - 11:00 uur en/of dinsdagavond 20:00 - 21:30 uur en/of vrijdagochtend 9:30 - 11:00 uur.

Aanmelden

Neem contact op om u aan te melden. We nemen dan contact met je op voor een telefonische intake. Na de intake besluit je of je gaat deelnemen.

© Copyright 2019 Actief ontmoeten - All Rights Reserved